ޤަވާއިދު: ކަނދުފަތިތައް ކައިރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) : މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކަނދުފަތީގެ ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަނދުފައްޗެއްގެ ވަށައިގެންވާ 3 (ތިނެއް) މޭލު ސަރަހައްދުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ދިވެހިން ކުރާ ކަނޑުމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!