އިންޑިއާގައި މިހާރުވެސް ހިންގަމުންދާ މަސްވެރިކަމުގެ ޔުނިވާރސިތީއެއް.
ފޮޓޯ : ފިޝަރީޒް އިންޑިއާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.