މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

1cee4187-4901-4df6-af0b-7eb9448d71f0

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދަނީ ދޫކުރަމުން، އަންގާރަދުވަހު އެކަނިވެސް 50 މިލިއަން ދޫކުރި – ޝިޔާމް

މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު އެކަނިވެސް މަސްވެރިންނަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދައްކާ ނިންމަވާނެ ކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު ޝިޔާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ހަފްތާ-14 މަގު ޗާޓުގައި މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ އަވަހަށް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ 17 ރުފިޔާއަށް މިފްކޯއަށް ގަންނަމުންދިޔަ މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު، މިފްކޯއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް 25 ރުފިޔާއަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ބޮޑުކުރުމެވެ. އަދި އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ކިރުވާފައިވާ މަހަށް 250 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރުމެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު އެކަނިވެސް މަސްވެރިންނަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރައްވާފައިވާއިރު، އަދިވެސް މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި 147 މިލިއަން އެބަހުރިކަމަށެވެ.

"5ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޫކުރަމުންދަނީ، އެދުވަހު އެކަނިވެސް 50 މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ދޫކޮށްފައި، އުއްމީދަކީ ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެކުރިން ބެކްލޮގް ކްލިއާ ކުރުން،" ވަޒީރު ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!