މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުރިމަގު

ރ. މަޑުއްވަރީ "ކުރިމަގު"

ރ. މަޑުއްވަރީ ކުރިމަގު ދޯންޏަކީ 2006 ވަނަ އަހަރު އެރަށުގައި ބަނދެފައިވާ ދޯންޏެކެވެ. މިދޯންޏަކީ މިވަގުތު އެރަށުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ދޯންޏެވެ. މި ދޯނީގެ ދިގުމިނުގައި 105 ފޫޓް އަދި ފުޅާ މިނުގައި 23 ހުރެއެވެ. މިދޯނި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާތާ 13 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

ކުރިމަގު ދޯނީގެ ކެޔޮޅަކީ މަޑުއްވަރީ އުފުލަންދޫގޭ، އީސާ އިބްރާޙީމް (އީސާބެ) އެވެ. އީސާ އިބްރާޙީމްގެ ކެޔޮޅުކަމުގައި ކުރިމަގު ދޯނި އެއްދުވަހާ އެންމެ ގިނައިން ބާނާފައިވަނީ 18 ޓަނުގެ މަހެވެ. މިދޯނީގައި 17 ފަޅުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، ފަޅުވެރިންގެ އެވްރެޖް ޢުމުރަކީ 27 އަހަރެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް