މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

Screenshot 2024-06-22 at 16.53.45

ތިން ލޯ ހުންނަ މަހެއް ފެނިއްޖެ

ތިން ލޯ ހުންނަ މެހެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

މީގެ ހަތް ވަރަކަށް ދުވަސްކުރިން ތިން ލޯ ހުންނަ މަހެއް ވަނީ ގްރީންލޭންޑުގެ އައްސޭރިފަށުން ހިފައިފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފެނިފައިވަނީ ތިން ލޯ ލީ "ކޯޑް" އެކެވެ.

ގްރީންލޭންޑުގެ އައްސޭރިފަށުން ތިން ލޯ ލީ މަހެއް ފެނިފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުވެސް ތިން ލޯ ލީ މަހެއް ފެނިފައިވެއެވެ. ވެނުގެ ބާވަތެއް ވިޔަފައި ތިން ލޯ ލީ މަހެއް އާއްމު ގޮތެއްގައި ނޫޅެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!