މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

20181202_101600

ގއ. ގެމަނަފުށީ "މަރުހަބާ"

ގއ ގެމަނަފުށީ މަރުޙަބާ ދޯންޏަކީ ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދޯންޏެކެވެ. މީގެ 12 ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ އެންމެ ފަހުގެ ރާޑަރު ސިސްޓަމާއި، RSW ފިނިކުރާ ނިޒާމާއި، ސޯނާ ފަދަ، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ އާލާތްތަކާއި އެކުގައެވެ. ފަޅުވެރިންގެ އަދަދަކީ 25 އެވެ. ދޯނީގެ ކެޔޮޅަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ މަގާމް ހޯދި، ގއ ގެމަނަފުށީ ލިލީގެ، އުމުރުން 32 އަހަރުގެ، އަލީ އަކްބަރު އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް