ފ. ބިލެއްދޫ ކަޅިރަވަ 3 ދޯނި
ފ. ބިލެއްދޫ ކަޅިރަވަ 3 ދޯނި

ފ. ބިލެއްދޫ "ކަޅިރަވަ 3"

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ކަޅިރަވަ 3 ދޯންޏަކީ ޒުވާން މަސްވެރިންނާއި އެކު ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނައިން ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރާ އެއް ރަށް ކަމުގައިވާ ފ އަތޮޅު ބިލައްދޫގެ މަސްވެރިންނާއި އެކު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެކި އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރެއެވެ. ކަޅިރަވަ 3 ދޯނީގެ ސައިޒަކީ 62 ފޫޓެވެ. ފަޅުވެރިންގެ އަދަދަކީ 10 އެވެ. ދޯނީގެ ކެޔޮޅަކީ ފ ބިލައްދޫ ޑޭޒީ ވިލާ ސޮފާއިރު ލުތުފީ އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް