ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު14/2019 އިން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ގަވާއިދު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!