ހުއިފި ލަނޑާ ނަގަނީ ކިހިނެއްކަން އެގޭ ހެއްޔެވެ؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ހުއިފި ލަނޑާގެ މަސްވެރިކަމަކީވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެން މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެކެވެ. ކުރީގައި މާ ފުން ހިސާބުތަކުން ލަނޑާ ނެގުމަށް ޚާއްސަ ބުޅިގަނޑެއް ހަދާފައި އޮވެއެވެ. އެއީ މޫނު މައްޗާއި ފިންސް ބޭނުންކޮށްގެން އަޑިއަށް ނުދެވޭ ހިސާބުން ފެންނަ ލަނޑާ ނެގުމަށެވެ. އެ ބުޅިގަނޑުގައި ހުންނަނީ ކަންވާރެއް ޖަހާފައެވެ. ބުޅިގަނޑު ހަދާފައި އޮންނަނީ ތިމަރަ ބޭނުން ކޮށްގެން ދޯރިއެއްގެ ސިފައަށެވެ. އޭގެ ފަލަ ކޮޅުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 6 އިންޗް ހުންނަވަރުގެ 3 ހިމަ ދަގނަޑުކުޅު ހަރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ.  ލަނޑައެއް ފެނުމުން، ބުޅިގަނޑު ލަނޑަޔާ ދިމާލަށް އަޑިއަށް ފޮނުވާ އޭގެ ގައިމައްޗަށް ތިރިކުރުމުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ބުޅިގަނޑު ވަދެއެވެ. މަސްވެރިން ބުނާގޮތުގައި، ލަނޑަޔަށް ފީނާން މަސްވެރިންނަކީ އެދުވަސްވަރު ވަރަށް އަޑިއަށް ފީނާ މީހުންނެވެ. 15-20 މީޓަރު އަޑިއަށް ގޮސް، 30 މީޓަރުގައި އޮންނަ ލަނޑާފެނުމުން، ބުޅިގަނޑުގައި ލަނޑާނެގުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފިންސާއި މާސްކްގައި ތިލަމަތިންވެސް ލަނޑާ ނަގައެވެ. އާންމުކޮށް ލަނޑާ ނެގުމަށް ދަނީ ރޭނގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ކަނޑުއަޑީގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޑައިވިން ބައްތި ހިފައިގެންނެވެ. މިހާރުވެސް ލަނޑާ ނެގުމުގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ފިންސާއި މާސްކެވެ. އާންމުކޮށް ނަގާ ބާވަތަކީ "ކަރީ ފިޝް" އެވެ.

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!