މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
މަސްވެރިކަން ތިޔާގި މޫސުމާއި ދިމާކޮށް މިމަހުގެތެރޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޮޑު މަސް ބޯޓެއް ގެނައުމަށް މިފްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ. މިފްކޯއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ 3000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު