މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
މެލޭޝިއާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މަސްވެރިންތަކެއް ބެހިގެން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ. މަސްވެރިންތައް ފެނިފައިވަނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާތާ 5 ދުވަސްފަހުންނެވެެ. އެމީހުން ފެނުނީ މަސް ބޯޓުގެ މަސް ރައްކާކުރާ
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު