މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
ބ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގައި ވެލާ ކުނޑި ހަދަން ތިބި ބަޔަކު ފުލުހުންނަށް ފެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ބ. ކެޔޮދޫގައި ވެލާ ފަޅައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބަޔަކު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު