ކުއްލި ޚަބަރު:
ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތަކީ ފިނިކުރި ކަޅުބިލަ މަހެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ ތެރެއިން ދަޅުގައި ބަންދުކުރެވެނީ ނިސްބަތުން ވަރަށް ކުޑަ ޕަސެންޓެކެވެ.
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު