މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
މަސްވެރިން، ނުކުމެ އައްޑޫ މަސްފެކްޓަރީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން މުވައްޒަފުން ރޭ ނިދީ ބޭރުގައި ސަތަރި އަޅައިގެން ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިފްކޯގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު
ކުއްލި ޚަބަރު:
މަސްވެރިން، ނުކުމެ އައްޑޫ މަސްފެކްޓަރީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން މުވައްޒަފުން ރޭ ނިދީ ބޭރުގައި ސަތަރި އަޅައިގެން ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިފްކޯގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ