މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
ހއ. ވަށަފަރު މަސް މާރުކޭޓު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ވަށަފަރު ކައުންސިލުން ބުނީ އެރަށު މަސް މާރުކޭޓު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރިން ކުރި އިއުލާނާއި
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު